Finic focus design
Image default
Bedrijven

Correct beheren van een energiezuinig gebouw

38. 38. Kies voor een zeer energie-efficiënt verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC-systeem). Zo is het meest efficiënte HVAC-systeem bijvoorbeeld 95 procent efficiënt, wat betekent dat 5 procent van de geproduceerde energie wordt uitgestoten. Overweeg om de HVAC om de tien jaar te vervangen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

39. 39. Een goede installatie van een nieuw HVAC-systeem is essentieel voor een energiezuinig gebouw. Onjuist geïnstalleerde HVAC-systemen kunnen de efficiëntie van een systeem tot 30 procent verminderen.

40. 40. Zorg ervoor dat de fronten van de ventilatieopeningen vrij zijn van obstakels zoals meubilair en papier. Geblokkeerde ventilatieopeningen hebben maar liefst 25 procent meer energie nodig om de lucht te verdelen.

41. 41. Installeer een programmeerbare thermostaat om perioden te beheren waarin de verwarming en koeling steeds lager en hoger kan worden gezet.

42. 42. Vervang het luchtfilter van het HVAC-systeem zoals voorgeschreven door de fabrikant van het apparaat. Vuile filters vertragen de luchtstroom en zorgen ervoor dat het systeem harder werkt om een gebouw warm of koel te houden. Ook voorkomt een schoon filter dat stof en vuil zich in het systeem ophopen. Stof en vuil in een HVAC kan leiden tot duur onderhoud en vroegtijdige uitval van het systeem.

43. 43. Onderhoud de HVAC jaarlijks om het hoge rendement, de lange levensduur en het comfort van het gebouw te garanderen.

44. 44. Om een energie-efficiënte gebouwafdichting te behouden, is het van cruciaal belang dat de kanalen die de lucht van en naar het HVAC-systeem leiden, worden afgesloten. Het is van bijzonder belang om de kanalen af te dichten die door de zolder, kruipruimte, onverwarmde kelder of garage lopen. Sluit de naden en aansluitingen van de kanalen af met afdichtingskit (mastiek) of met metalen (folie) tape en wikkel de kanalen vervolgens in isolatie. De isolatie zorgt ervoor dat de kanalen niet koud worden in de winter en warm in de zomer.

Hoogrendementswaterverwarmers met hoog rendement
Omdat verwarmingswater ongeveer 7 procent van het energiegebruik van commerciële gebouwen en 15 procent van het energiegebruik in huis uitmaakt, is het voor een hoogrenderend gebouw essentieel om bij de keuze van een waterverwarmingssysteem rekening te houden met energie-efficiëntie.

45. 45. Een boiler zonder tank verwarmt water op het moment dat het nodig is, waardoor er geen energie verloren gaat tijdens de stand-by werking.

46. 46. Installeer een (tank)boiler met hoog rendement. Hoogefficiënte boilers gebruiken 10 tot 50 procent minder energie dan standaardmodellen, wat energie en geld bespaart op de energierekening.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

47. 47. Een hoogrendements-warmtepompboiler brengt energie van de omringende lucht naar water in een opslagtank. Hoogrendement warmtepompboilers zijn het meest effectief in warme klimaten met lange koelseizoenen.

48. 48. Een hoogrenderende zonneboiler kan de bedrijfskosten tot 90 procent verlagen.

Hernieuwbare energiebronnen voor een energie-efficiënt gebouw
49. 49. Installeer fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen die op het net zijn aangesloten voor een kosteneffectieve vorm van hernieuwbare energie. Fotovoltaïsche zonne-energie kan alle energiebehoeften van een gebouw van stroom voorzien, inclusief verlichting, verwarmings- en koelsystemen, apparaten en warm water.

50. 50. Installeer een klein windturbinesysteem, hetzij aangesloten op het elektriciteitsnet via uw energieleverancier, hetzij losstaand (off-grid). Een klein wind-elektrisch systeem kan de elektriciteitsrekening met 50 tot 90 procent verlagen. Een klein windsysteem kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder waterpompen.

51. 51. Een klein “hybride” elektrisch systeem combineert elektrische windenergie in huis met elektrische (fotovoltaïsche of PV) technologieën in huis. Een hybride systeem is het beste in regio’s waar piekuren voor wind- en zonne-energiesystemen op verschillende tijdstippen van de dag en het jaar voorkomen.

52. 52. Op eigenschappen met stromend water is microwaterkracht een eenvoudige en consistente vorm van hernieuwbare energie. Een microwaterkrachtsysteem vereist een turbine, een waterrad en een pomp om de energie van stromend water om te zetten in roterende energie, en vervolgens in elektriciteit.

Energie-efficiënte verlichting
53. 53. Schakel over op lichtgevende diode (LED) lampen. LED-lampen zijn energiezuinig, duurzaam en duurzaam.

54. 54. Installeer bedieningselementen zoals timers en fotocellen die de verlichting uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt. Dimmers die worden gebruikt om het lichtniveau te verlagen, besparen ook geld en energie.

55. 55. Gebruik de werkverlichting waar nodig. Een werklamp verbruikt veel minder energie dan een typische bovenlichtarmatuur.

56. 56. Selecteer ENERGY STAR® -koelkasten omdat ze 15 procent minder energie verbruiken dan niet-gekwalificeerde modellen. Bovendien verbruiken koelkasten met een diepvriezer aan de bovenzijde 10 tot 25 procent minder energie dan naast elkaar of onder elkaar geplaatste units.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

57. 57. Selecteer ENERGY STAR® -vaatwassers. ENERGY STAR® -vaatwassers verbruiken minder water en energie dan de federale normen vereisen. Vaatwassers moeten momenteel 4,25 liter water per cyclus of minder gebruiken.

58. 58. Selecteer commerciële heteluchtovens die de ENERGY STAR® -classificatie hebben gekregen. ENERGY STAR®-commerciële ovens zijn ongeveer 20 procent energiezuiniger dan standaardmodellen.

59. 59. Een automatische elektrische ontsteking op een aardgasoven of -waaier kan gas besparen omdat de waakvlam niet continu brandt.

60. 60. Bewaak de vlamkleur van aardgasovens of -bereiken. Een gele vlam geeft aan dat het gas niet efficiënt brandt en dat een aanpassing nodig is.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/