Finic focus design
Image default
Media

Het gebruik van kadastrale kaarten

Bij het bouwen of verbouwen van je huis, is het handig om te weten waar de precieze grenzen van je perceel of kavel liggen. Dit kan gemakkelijk door gebruik te maken van een kadasterkaart met maten. Op kadaster of kadastrale kaarten staat informatie over de grenzen, verhoudingen en andere informatie die van waarde kan zijn als je meer wilt weten over het terrein rondom een bepaald stuk grond, bijvoorbeeld je huis. Deze kaarten zijn een Nederlandse uitvinding en worden al gebruikt sinds de zeventiende eeuw. Deze werden toen ook gebruikt bij het heffen van belastingen op de grond van landeigenaren.  

 

Grenzen van kavels en percelen 

Veel kadastrale kaarten, oftewel een maten kaart, zijn ook online te vinden. Online heb je vaak een grote database met allerlei gegevens over bepaalde stukken grond. De database is online dus heb je altijd en overal toegang, wat handig is, omdat je dan niet aan een bepaald locatie bent gebonden. Op de online kaarten kun je zien hoe jouw woning ligt en de maten ervan ten opzichte van andere kavels bij jou in de buurt. Ook wordt bijvoorbeeld de grens goed duidelijk van het huis van jou en die van de buren. Dit is handig als je bijvoorbeeld een verbouwing wilt doen.  

 

De aanvraagprocedure van de kaarten 

Het meest voorkomende doel van een kadastrale kaart is het aangeven van de grenzen van percelen. Deze grenzen worden vastgesteld door bijvoorbeeld de gemeente en vervolgens opgeslagen in een register. Je kan de gegevens van deze percelen opvragen, waarna deze verzameld worden en in een rapport worden gebundeld. Vervolgens wordt dit naar jou opgestuurd en kan je de kadastrale kaart inzien. Het gene dat je ontvangen hebt is het bewijs van de bepaalde grenzen van een bepaalde kavel. De percelen worden op kadastrale kaarten genummerd, waardoor je gemakkelijk verschillende percelen kunt opzoeken. 

 

Handig bij verbouwingen en voor aannemers 

Wanneer je de kadastrale kaarten raadpleegt hangt van jou af. Een veelvoorkomende reden om de kaarten te gebruiken is als je een huis wilt kopen of verkopen. Het beeld van de omgeving, de verdeling van de kavels en de grootte van jouw kavel is dan duidelijk geschetst. Mocht je een huis kopen of verbouwen dan is het ook handig om een kadastrale kaart te gebruiken, omdat daarop de grenzen van de percelen te zien zijn. Zo kan je bijvoorbeeld zien tot hoe ver je kunt aanbouwen aan je huis terwijl je niet de perceelsgrens overschrijdt. Voor aannemers kunnen deze kaarten dus ook goed van pas komen.  

 

https://kadastralekaart.com/producten/kadastrale-kaart-met-maatvoering