Finic focus design
Image default
ZZP

PhD in Nederland – Hoe lang moet de boekhouding worden bijgehouden?

Nederland hanteert een boxmethode om inkomsten te belasten. Dit betekent dat verschillende soorten inkomsten verschillend worden belast. De eerste box bevat bijvoorbeeld pensioenbetalingen, sociale uitkeringen, lonen en andere soorten inkomsten die kunnen worden toegeschreven aan andere activiteiten. De tweede doos bevat dividenden, aandelen en andere soorten winsten van meer dan 5%. Nederland belast onroerende zaken ook anders. De Nederlandse overheid zet zich in om ervoor te zorgen dat bedrijven hun eerlijke deel van de belastingen betalen.

De Nederlandse belastingregels variëren afhankelijk van de aard van de activiteit van je bedrijf. Meestal moet je rekeningen en financiële gegevens gedurende zes jaar bijhouden. Bepaalde administraties moeten 10 jaar bewaard worden, zoals wettelijke boeken en btw. Nederland vereist ook dat je notulen van bestuursvergaderingen en bankrentecertificaten in hun oorspronkelijke formaat bijhoudt. Afhankelijk van de grootte en het type van je bedrijf, moet je je gegevens mogelijk langer bewaren.

Nederland heeft enkele van de strengste regels ter wereld als het gaat om het bijhouden van de boekhouding. In het verleden stonden de regels buitenlandse studenten die in het land promoveerden toe om 30% van hun inkomsten te gebruiken als een inkomstenbelastingkrediet. Sinds die tijd heeft Nederland het voor buitenlandse studenten veel makkelijker gemaakt om in het land te promoveren. Zorg er echter wel voor dat je de Nederlandse belastingregels leest en begrijpt voordat je een subsidie aanvraagt.

Je moet basisgegevens 10 jaar bewaren. Dit omvat je grootboek- en debiteurenadministratie, voorraadadministratie, inkoop- en verkoopadministratie, salarisadministratie en voorraadadministratie. Je moet ook vastgoedgegevens, urenstaten en tellers van je kassa bewaren. Je moet er ook voor zorgen dat je administratie beschikbaar is voor inzage, zoals de btw-aangiften. Als je je gegevens niet zo lang bewaart, is het misschien niet de moeite waard om een visum aan te vragen.

Nederland heeft een strenge belastingwetgeving. De eerste regel is van toepassing op buitenlanders die in het land promoveren. De tweede regel geldt voor inwoners die in een ander land gepromoveerd zijn. Wie in Nederland promoveert, kan aanspraak maken op de 30% belastingvermindering. Zolang je je administratie vijf jaar bewaart, zijn ze vrijgesteld van btw. Als je geen Nederlandse verblijfsvergunning heeft, kunt je een permanente verblijfsvergunning aanvragen.

In Nederland staat de regel buitenlandse studenten toe om in het land te promoveren. In de tussentijd is de regel niet van toepassing op een nieuwe inwoner die in het land werkt. Nederland heeft ook wetten die het bewaren van documenten regelen, dus de 30 procent-regel is niet op je van toepassing. De periode is ook beperkt tot 183 dagen voor buitenlandse promovendi. Als je geen doctoraat in het land hebt, is het niet verplicht om elementaire zakelijke gegevens bij te houden.Ontdek meer tips over boekhouden op onze website!