Finic focus design
Image default
Dienstverlening

Letselschade door verkeersongeval? Neem contact op met letselschade advocaat Van Dijk

Meester in de rechten Thomas van Dijk heeft veel ervaring met claimen van letselschade. Zijn expertise wordt alom geroemd. Ook voor een second opinion letselschade Zoetermeer en Den Haag kunt u bij hem terecht.

Letselschade door verkeersongeval

Een routine wordt letselschade claimen nooit. Ieder verhaal is anders. Geen enkele schade is hetzelfde. Globaal gesproken zijn dit de meest voorkomende aanleidingen bij letselschadezaken: verkeersongelukken, whiplash, arbeidsongevallen en medische fouten. Op www.letselschadeadvocaatvandijk.nl lezen we dat in Nederland per jaar 200 op de 100.000 mensen letselschade oplopen bij een verkeersongeval. We gaan in ons land richting 18 miljoen inwoners en dus worden dit jaar in totaal circa 36.000 personen geconfronteerd met letselschade na een verkeersongeluk. De gevolgen kunnen zich op allerlei terreinen manifesteren: medisch, juridisch, sociaal en financieel. In veel gevallen gaat het om ingrijpende, soms zelfs structurele schade waar iemand de rest van zijn leven last van blijft houden. Bij verkeersongelukken is het essentieel dat de aansprakelijkheid direct wordt vastgesteld. De aanrijdingsformulieren en het proces-verbaal van de polities bieden vaak duidelijkheid. Zorg er na een verkeersongeval voor dat u zo snel mogelijk over deze papieren beschikt om te bewijzen wie de veroorzakende partij is. Het komt ook voor dat de aansprakelijkheid niet meteen vast komt te staan. In dat soort letselschade gevallen worden getuigen opgeroepen en gehoord voor de rechter-commissaris.

Bindende uitspraak

Letselschadezaken die verband houden met ongelukken in het verkeer kunnen slepend zijn. Het verband tussen optredende gezondheidsklachten en het ongeval worden door de andere partij vaak betwist. Whiplash is hier een bekend voorbeeld van. Er worden dan onafhankelijke medisch specialisten en medisch adviseurs ingeschakeld om een bindende uitspraak te kunnen doen.

Deelgeschilprocedure

Zodra vaststaat bij wie de verantwoordelijkheid ligt, kan de schade worden vastgesteld. Een goede communicatie met de verzekeraar is hierbij erg belangrijk. Lukt het niet in goed overleg tot een schadebedrag te komen, dan wordt een procedure gestart. Groot voordeel van de deelgeschilprocedure letsel- en / of overlijdensschade is dat die relatief snel verloopt en dat de procedurekosten meestal vergoed worden.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/