Finic focus design
Image default
Dienstverlening

crisismanagement cursus Voorbereiden op een crisissituatie met een crisismanagement cursus

Voorbereiden op een crisissituatie met een crisismanagement cursus

Is uw organisatie goed voorbereid op een crisissituatie? Het is belangrijk dat de BHV’ers in uw bedrijf goed opgeleid zijn. Zo weten ze exact wat ze moeten doen in het geval van calamiteiten. Door een crisis snel op te lossen zorgt u ervoor dat de rust bewaard blijft en dat de bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk voortgezet kunnen worden.

Wat is crisismanagement?

Vraagt u zich af wat crisismanagement precies inhoudt? Crisismanagement bestaat uit een verzameling van acties om noodsituaties te kunnen voorkomen. Mogelijke noodsituaties worden voorspeld, beoordeeld en geanalyseerd. Onder de noemer crisismanagement valt dan ook alles wat u doet om een crisis binnen uw bedrijf of organisatie te voorkomen of te beheersen.

Een zware noodsituatie waarbij het functioneren van uw organisatie ernstig wordt verstoord, wordt aangeduid met het woord crisis. Er zijn vier elementen die kenmerkend zijn voor crises. Zo moet er sprake zijn van een substantiële dreiging voor de organisatie, krijgt u te maken met een verrassingselement, is er een hoge mate van onzekerheid en zijn er korte beslistijden. Er zijn zowel interne als externe crisissen mogelijk. Zo kan er sprake zijn van een pandemie, maar ook een grote brand. Het is essentieel om snel en effectief in actie te komen bij een grootschalige dreiging in uw organisatie. Effectieve communicatie en het opstellen van een passend beleid zijn grote verantwoordelijkheden van het crisisteam.

Voor wie is een crisismanagement cursus?

Een crisismanagement cursus is geschikt voor leden van het crisisteam. Het crisisteam werkt doorgaans nauw samen met de BHV’er in het geval van calamiteiten. Door een crisismanagement cursus te volgen bereid je medewerkers voor op diverse scenario’s. Zo heb je onder meer een plan op het gebied van coördinatie in de organisatie en het beleid rond crisismanagement.

U leert de verschillende fases van de crisis in kaart te brengen, met belangrijke do’s en dont’s. Het opstellen van een crisisplan en samenwerking met hulpdiensten zijn elementen die centraal staan, evenals zorgdragen voor effectieve communicatieprocedures. Ten slotte gaat er aandacht uit naar het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en de beperking van imagoschade.