Finic focus design
Image default
Energie

Subsidie zonnepanelen vanuit gemeentes

Er worden geen landelijke subsidies meer aangeboden voor zonnepanelen sinds 2013. Er zijn wel nog veel gemeentes die subsidieregelingen aanbieden. Daarnaast bieden zij ook gunstige leningen aan voor groene energie. Je hebt ook de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen op de aankoop van je zonnepanelen. Informeer je over de gustige mogelijkheden die je hebt.

Subsidie zonnepanelen gemeentes Iedere gemeente heeft hiervoor zijn eigen regelgeving, vraag dus zeker na welke regeling jouw gemeente aanbiedt. Deze mogen zelf beslissen welke voorwaarden ze stellen en welke maatregelen ze subsidiëren. Vaak is hier wel de regel dat er maar een beperkt aanbod voorzien wordt. Wie als eerste komt, heeft dan de grootste kans op het verkrijgen van de subsidies. Een andere vorm van hulp op gemeentelijk niveau is dat er regelingen zijn omtrent groepsaankoop. Er wordt een betere prijs aangeboden doordat er een grotere groep gemeentebewoners zonnepanelen gaat aankopen.

Het is dus zeer gunstig om langs te gaan bij je gemeente of op de website van je gemeente te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Btw-teruggave aankoop zonnepanelen Via de website van de Belastingdienst kan je een aanvraag doen tot de teruggave vande BTW die je hebt betaald voor de zonnepanelen. Vaak zijn dit toch honderden Euro´s die je kan besparen. Als je nog aan het nadenken bent om zonnepanelen aan te kopen, doe dit dan snel. De overheid wil namelijk de btw-teruggave per 2023 stopzetten. Daarna wordt er bekeken of het mogelijk is om de BTW op zonnepanelen volledig op nul te zetten. Maar gezien dit nog in de startblokken staat, is het niet duidelijk vanaf wanneer dit voorstel geaccepteerd wordt en uiteindelijk in werking treedt. Wanneer je beslist om dit te doen, kan dat via deze website. Je meldt je dan als ondernemer op basis van je zonnepanelen. De overheid ziet je namelijk als een kleine ondernemer doordat je het te veel aan opgewekte energie kan doorverkopen aan energieleveranciers.

De enige voorwaarde dat hieraan gesteld wordt, is dat alle facturen op één naam staan. Denk hieraan de aankoop van de zonnepanelen, het energiecontract waar je bij gaat aansluiten en daarbij ook factuur van het energiebedrijf.