Finic focus design
Zorg

Up-to-date EPD voor GGZ

In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) spelen Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) een belangrijke rol bij het vastleggen en uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en zorginstellingen. Een EPD is een digitaal dossier waarin de gegevens van een patiënt worden vastgelegd. Denk hierbij aan de medische geschiedenis, diagnoses, medicatie en behandelplannen. Het is essentieel dat deze informatie veilig en betrouwbaar wordt opgeslagen en dat de privacy van de patiënt gewaarborgd blijft.

CRS-Software

In Nederland zijn er verschillende EPD leveranciers actief maar enkelen richten zicht 100% op de GGZ. CRS-Software is zo’n leverancier. Zij bieden softwareoplossingen aan voor het vastleggen, beheren en delen van patiëntgegevens. De keuze voor een passende EPD leverancier hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte van de organisatie, de specifieke behoeften van de zorgverleners en de wensen van de patiënten.

Zorgprestatiemodel

Een belangrijke ontwikkeling binnen de GGZ is de invoering van het zorgprestatiemodel. Dit model vervangt het DBC-systeem en heeft als doel de administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen en de zorg betaalbaar te houden. Het zorgprestatiemodel gaat uit van vaste tarieven voor verschillende behandelingen, waarbij de duur van de behandeling niet meer van invloed is op de hoogte van het tarief. Dit betekent dat de administratie rondom de behandelingen anders moet worden ingericht.

EPD leveranciers spelen een belangrijke rol bij de implementatie van het zorgprestatiemodel. De software moet immers worden aangepast aan de nieuwe tarievenstructuur en de bijbehorende administratieve processen. Daarnaast moeten de EPD’s ook geschikt zijn voor het vastleggen van de benodigde informatie voor het zorgprestatiemodel, zoals de tijd die besteed wordt aan een behandeling en de geleverde zorg.

EPD leverancier CRS heeft alle stappen al gezet en het ECD software pakket voldoet volledig aan de eisen. De werking is eenvoudig en intuïtief. Naast een goed EPD biedt CRS mogelijkheden voor online therapie, patiëntportalen en eHealth-toepassingen. Op deze manier wordt het mogelijk om zorg op afstand te bieden, wat vooral in tijden van de COVID-19 pandemie van groot belang is gebleken.

Demo aanvraag

Bent u niet tevreden over uw huidige pakket en wilt u software die echt aansluit bij uw functie binnen de GGZ? CRS-software is ontwikkeld, samen met de alle gebruikers; van hulpverleners, tot secretariaat. Het is een optimaal beveiligd systeem en support & updates zijn inbegrepen. Ervaar het zelf! Een proefaccount aanvragen is snel geregeld. 

https://crs-software.nl/