Finic focus design
Image default
Onderwijs

Het belang van SMART-doelstellingen

Het opstellen van SMART-doelstellingen is een vintage tool uit de jaren tachtig dat wordt gebruikt in het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Hoewel velen het zien als een saaie en nutteloze taak, heeft het stiekem eigenlijk veel voordelen. Ben je benieuwd naar deze voordelen en hoe het je kan helpen bij het behalen van je doelen? Ontdek het allemaal in deze blog!

Waarom doelen SMART formuleren?

Het formuleren van SMART-doelen is belangrijk om een aantal redenen. Allereerst zorgt het voor duidelijkheid en structuur bij het bepalen van doelen. Door doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdsgebonden te formuleren wordt er overal naar gekeken en geen ruimte overgelaten voor misverstanden of onduidelijkheid. 

Ten tweede helpt het bij het stellen van prioriteiten. Door doelen SMART te formuleren maakt het overzichtelijker welke doelen hogere prioriteit hebben en welke de meeste tijd in beslag gaan nemen.

SMART-doelen zorgt voor een betere communicatie en samenwerking. Het is voor iedereen duidelijk wat en wanneer iets gedaan moet worden. Je kunt deze methode dus inzetten voor persoonlijke doelen, maar ook voor doelen van teams en organisaties.

Mensen stellen vaak onrealistische doelen en worden daardoor minder gemotiveerd om taken uit te voeren. SMART-doelen helpt bij het motiveren van deze mensen, omdat er door deze methode altijd een haalbaar en realistisch doel wordt geformuleerd.

Wanneer?

SMART-doelstellingen kunnen worden gebruikt in verschillende situaties: persoonlijke ontwikkeling, teamdoelen, projectmanagement en bedrijfsstrategieën. Hieronder volgen twee voorbeelden van situaties waarin deze methode erg handig kan zijn:

Persoonlijke ontwikkeling:

SMART-doelstellingen kunnen worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkelingen, zoals het starten van een nieuwe hobby, het verbeteren van een vaardigheid of het behalen van een goed cijfer voor wiskunde. Door SMART-doelen worden individuen gemotiveerd om hun doelen te behalen.

 

Projectmanagement:

SMART-doelstellingen kunnen ook worden gebruikt in het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven wordt er vaak gewerkt met projecten, voor deze projecten kunnen er dus doelen worden geformuleerd om de vooruitgang van het project in de gaten te houden. Door doelen specifiek, meetbaar, relevant en tijdsgebonden op te stellen kan een projectmanager ervoor zorgen dat het project volgens planning en budget verloopt.

Voordelen

Zoals eerder in dit blog vermeld, bieden SMART-doelstellingen verschillende voordelen, maar wat zijn deze voordelen precies?

Duidelijkheid: specifieke doelen zorgen ervoor dat er duidelijk is wat er moet worden bereikt om het doel te behalen. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.

Meetbaarheid: de voortgang van doelen kan makkelijk worden bijgehouden. Het is daardoor dus eenvoudig om te bepalen of een doel is behaald of niet.

Motivatie: mensen formuleren vaak onrealistische doelen, waardoor ze niet haalbaar zijn. Een onhaalbaar doel kan demotiverend werken.

Dus, SMART-doelen zijn dus helemaal niet zo nutteloos als dat je van tevoren misschien dacht. Succes met het behalen van jouw doelen!

 

https://www.giam.nl/benodigde-talenten-architect/